We offer total solution

Together with our partners we offer complete range of engineering, manufacturing, logistic and construction services

Engineering

As a part of the project we offer design and engineering services, including structural design, 3d-modelling and drawings

Production

Our main business is production of complex metal structures and heavy-duty machines from steel, inox and aluminium alloys

Site works

We have working permits and experience on construction and industrial sites in the Baltics and Scandinavia

Perioodil 08.03.2021 kuni 09.07.2021 viiakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt EU60967 „Keevisõmbluste katsed“. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest. Projekti eesmärk on uurida kas projekteeritud metall konstruktsiooni keevisliited vastavad standardile EN ISO 15614.

Erimasinad OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames 15.08.2022 – 31.03.2023 koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 9 590 eurot, projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.