Head office and Production

Linnuka tee 2,

74207 Harjumaa,

Estonia


info@erimasinad.ee

+372 5300 8605


www.erimasinad.ee

Perioodil 08.03.2021 kuni 09.07.2021 viiakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt EU60967 „Keevisõmbluste katsed“. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest. Projekti eesmärk on uurida kas projekteeritud metall konstruktsiooni keevisliited vastavad standardile EN ISO 15614.

Erimasinad OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames 15.08.2022 – 31.03.2023 koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 9 590 eurot, projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.